top of page

Who we are

MariePhoto.jpg

Informatie over Marie

 

De lessen van Marie zijn dynamisch, creatief, en behandelen verschillende onderwerpen in verband met Anglicaanse godsdienstonderwijs.  Haar leerlingen voelen zich er altijd bij betrokken omdat ze de wereld waarin ze leven zo heel goed begrijpt.  De lessen geven uitvoerig en erg verstaanbaar weer in hoever de Anglicaanse godsdienst katholiek is in essentie en protestants in praktijk.  Ze dienst er niet voor terug om de twistpunten en de controverses binnenin de Anglicaanse kerk te bespreken. 

bottom of page