top of page

Anglican Education in Belgium

Anglicaans Onderwijs in België

This web site regroups the activities of the Anglican Education in Belgium. It is a platform to a series of activities and services the Anglican Church in Belgium offers:

 

  1. Worship, Sunday School and Music

  2. Pastoral support, spiritual direction and retreats 

  3. Education in schools

  4. Training on Anglicanism and Teacher Training

  5. A Historial Centre for archival works and information on the history of the Anglican Church in Belgium

 

Deze website groepeert activiteiten van Anglicaans Onderwijs in
België. Het is een platform voor een ​​reeks van activiteiten en
diensten van de Anglicaanse Kerk in België:

 

  1. Eredienst, zondagschool en muziek

  2. Pastorale ondersteuning, leiding en spirituele retraites

  3. Onderwijs in de scholen

  4. Anglicaanse studies en lerarenopleiding

  5. Een historisch centrum voor archieven en informatie over de geschiedenis van de Anglicaanse Kerk in België

 

 

De Anglicaanse traditie in België

​The Anglican Church in Belgium has existed for 500 years. De Anglicaanse Kerk in België bestaat sinds 500 jaar.

Anglicanisme is een vorm van christendom, die de  katholieke liturgie en het protestantse geloof combineert. Anglicaanse godsdienst is aanwezig in België sinds de reformatie: William Tyndale (die als eerste de Bijbel rechtstreeks uit het Hebreeuws en Grieks in het Engels vertaalde) werd in 1535 in Antwerpen gearresteerd en  in Vilvoorde geëxecuteerd. Anglicanisme was de eerste cultus  die erkend werd door het nieuwe koninkrijk België (naast het katholicisme, het protestantisme en het jodendom, die al in de napoleontische tijd werden erkend). Vandaag zijn er 13 anglicaanse parochies in de belangrijkste steden van België.

Prayer-Poem for Peace
We celebrated
 
the 100thanniversary of
the Peace Treaty of Versailles. 

Vredegebed en gedicht
We vierden 
de 100steverjaardag
van het Vredesverdrag van Versailles.

bottom of page