top of page

Pastoral & Prayer

Pastoraal & Gebed

 

 

Gevangenisaalmoezeniers in België:  Egbert van Groesen voor Vlaanderen en Grace West voor Wallonië

Anglican prison chaplains in Belgium: Egbert van Groesen for Flanders and Grace West for Wallonia

Contacts :     anglicanprisonchaplain@yahoo.com                               g_westnekan@hotmail.com               

bottom of page