© www.anglicaneducation.org | Rue Capitaine Crespelstraat 29 | 1050 Brussels | education@anglican.be 

"Het Kerstverhaal is zo gekend dat het gemakkelijk te vergeten is hoe sterk het de wereld op zijn kop zet.

Dit is God die het risico neemt, niet enkel om als kwetsbare mens geboren te worden, maar ook om dat te doen op de laatste plaats waar je het zou verwachten.

De locatie is vuil, geïmproviseerd, allesbehalve ideaal, en mogelijks beschamend voor Maria en Jozef - maar God wou bij ons zijn.

 

Dit is God die zegt: er zijn geen mensen die ik weiger lief te hebben.

Dit is God die zegt: er zijn geen plaatsen die ik niet zal zegenen.

Dit is God die zegt: wie er ook in de marge staat, je zal mij bij hem vinden.

Dit is God die zegt: het hoeft niet mooi en netjes te zijn opdat ik het zou liefhebben.

 

God ontmoet ons waar we ook zijn, eender hoe chaotisch en moeilijk de positie waarin we ons bevinden. Als jij je beschaamd of verlegen voelt, is God dat niet.

 

Hoe je Kerst er ook uit ziet: vrolijk of verdrietig, samen met anderen of alleen, mijn gebed is dat je dit weet: God is bij je. Dat is wat Immanuel betekent: God met ons. Dat is het wonder.

 

Waar je ook bent, ik wens je een zalig Kerstmis."

 

[Justin Welby, Archbishop of Canterbury]

***

"The Christmas story is so familiar, it’s easy to forget it turns the whole world upside down.

This is God taking the risk not just of being a vulnerable human baby – but being born in the last place you’d expect to find him.

Picture the scene of Jesus’ birth - dirty, makeshift, less-than-ideal. Perhaps embarrassing or shameful for Mary and Joseph. But God just wanted to be with us.

This is God saying there are no people I will refuse to love.

This is God saying there are no places I won’t bless.

This is God saying whoever is outcast, you will find me among them.

This is God saying things don’t have to be neat and tidy for me to love them.

God meets us wherever we are, however messy. If you’re embarrassed or ashamed, God is neither.

So whatever your Christmas looks like – full of joy or sadness, surrounded by people or alone – my prayer is that you know this: God is with you. That’s what “Immanuel” means – “God with us”. That’s the miracle.

Wherever you are, I wish you a Happy Christmas.

Blessings,

++Justin

[Justin Welby, Archbishop of Canterbury]

We are looking for new teachers!
Are you interested?

We zoeken nieuwe leerkrachten !
Geinteresseerd?

Prayer-Poem for Peace This year we celebrate the 100th
anniversary of the Peace Treaty of Versailles. 

Vredegebed en gedicht Dit jaar vierden we de 100ste
verjaardag van het Vredesverdrag van Versailles.

Welcome to the web site of Anglican Religious Education in Belgium where we provide  first orientation and information on 'official'  religious education in schools. Anglican RE is offered in Flanders and Brussels alongside the other recognised faith. Because of historic reasons there is no Anglican RE in the French speaking part of the country.

Welkome op de website van Anglicaans Godsdienstonderwijs in België. Hier geven wij enkele eerste oriëntaties en informatie over godsdienstonderwijs in scholen. Anglicaans Godsdienstonderwijs maakt deel uit van het programma in scholen van de Vlaamse gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. Om wille van historische redenen is er geen Anglicaanse Godsdienst in de scholen van de Franstalige communauteit.

Furthermore and on this web site you can find answers to the following questions:

  • How to become a teacher of Anglican Religious Education?
    Hoe woord ik leerkracht anglikaans godsdienstonderwijs?

  • Can my child have Anglican Religious Education in school ?
    Kan mijn kind lessen angl. go. in school volgen ?