top of page
central committee logo.jfif

Welkom bij Anglicaans Godsdienstonderwijs

 

Onze Anglicaanse cursus staan open voor iedereen. 

Anglicaanse lesson zijn  beschikbaar voor alle leerlingen ingeschreven

in scholen van het officiële lager en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

We volgen het Anglicaans leerplan en bovendien doen alle leerlingen mee aan interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog in de school.

Dit gebeurt in samenwerking met alle erkende levensbeschouwingen in België. We wensen hiermee beter in dialoog te kunnen treden met mensen van verschillende levensbeschouwelijke identiteiten.  Dit is een kans om van de school  een ontmoetings- en oefenplaats voor vreedzaam samenleven te maken.

In onze pluralistische wereld van vandaag geloven wij dat de Anglicaanse beleving van compromissen en leven in  en met verschillen altijd belangrijker wordt.

We are looking for new teachers!
Are you interested?

We zoeken nieuwe leerkrachten !
Geinteresseerd?

Welcome to the website of Anglican Religious Education in Belgium where we provide  first orientation and information on 'official'  religious education in schools. Anglican RE is offered in Flanders and Brussels alongside the other recognised faiths. Because of historical reasons there is no Anglican RE in the French speaking part of the country.

Welkom op de website van Anglicaans Godsdienstonderwijs in België. Hier geven wij enkele eerste oriëntaties en informatie over godsdienstonderwijs in scholen. Anglicaans Godsdienstonderwijs maakt deel uit van het programma in scholen van de Vlaamse gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. Omwille van historische redenen is er geen Anglicaanse Godsdienst in de scholen van de Franstalige gemeenschap.

Furthermore and on this web site you can find answers to the following questions:

  • How to become a teacher of Anglican Religious Education?
    Hoe word ik leerkracht anglicaans godsdienstonderwijs?

  • Can my child have Anglican Religious Education in school ?
    Kan mijn kind lessen angl. go. op school volgen ?

 

bottom of page