top of page
central committee logo.jfif

Welkom bij Anglicaans Godsdienstonderwijs

 

Onze Anglicaanse cursus staat open voor iedereen.  De lesen Annglicaans
Godsdienstonderwijs zijn  beschikbaar voor alle leerlingen ingeschreven
in
scholen van het officiële lager en secundair onderwijs 
in Vlaanderen en Brussel.

Naast het 'normale' Anglicaanse leerplan nemen all onze leerlingen en studenten ook deel aan
lessen interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) in alle leerjaren 

en dialoog (ILD) in het 3de graad van het SO. 

Dit gebeurt in samenwerking met alle in België erkende levensbeschouwingen. We wensen hiermee beter in dialoog te treden met verschillende gezinten in ons land.  Dit is ook een kans om van de school  een ontmoetings- en oefenplaats voor vreedzaam samenleven te maken.

In onze huidige samenleving  worden het sluiten van compromissen en het leven in en met  verschillen altijd belangrijer en, het Anglicaanse geloof dat hiermee al lang geconfronteerd wordt, kan hier beslist een steentje toe bijdragen. 

We are looking for new teachers!
Are you interested?

We zoeken nog steeds nieuwe leerkrachten!
Geïnteresseerd?

Welcome to the website of Anglican Religious Education in Belgium where we provide  first orientation and information on 'official'  religious education in schools. Anglican RE is offered in Flanders and Brussels alongside the other recognised faiths. Because of historical reasons there is no Anglican RE in the French speaking part of the country.

Welkom op de website van Anglicaans Godsdienstonderwijs in België. Hier geven wij enkele eerste oriëntaties en informatie over godsdienstonderwijs in scholen. Anglicaans Godsdienstonderwijs maakt deel uit van het programma in scholen van de Vlaamse gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. Omwille van historische redenen is er geen Anglicaanse Godsdienst in de scholen van de Franstalige gemeenschap.

Furthermore and on this web site you can find answers to the following questions:

  • How to become a teacher of Anglican Religious Education?
    Hoe word ik leerkracht anglicaans godsdienstonderwijs?

  • Can my child have Anglican Religious Education in school ?
    Kan mijn kind lessen angl. go. op school volgen ?

 

bottom of page